Санхүүгийн зохицуулах хороо

Санхүүгийн зохицуулах хороо нь санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага юм


2019 оны 11-р сарын 23-ны байдлаар

Дарга Д.Баярсайхан

Дэд дарга О.Батбилэг


Хорооны орон тооны бус гишүүн Б.Батхишиг

Хорооны орон тооны бус гишүүн Б.Баярдаваа

Хорооны орон тооны бус гишүүн Н.Мандуул

Хорооны орон тооны бус гишүүн Л.Энхтайван


Хяналтын зөвлөлийн дарга Р.Ринчинбазар

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн Д.Цэрэнбадам

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн А.Өнөржаргал

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн Ж.Эрдэнэбилэг

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн Б.Амарсанаа