Улсын Ерөнхий прокурорын газар

Прокурор хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж, шүүх хуралдаанд хяналт тавьж, шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцоно.

Улсын Ерөнхий прокурор, түүний орлогч нарыг Улсын Их Хуралтай зөвшилцөн Ерөнхийлөгч зургаан жилийн хугацаагаар томилно.

Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тогтолцоо, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 56 дугаар зүйлд


Ерөнхий прокурор М.Энх-Амгалан

Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч прокурор, төрийн хууль цаазын шадар зөвлөх Г.Эрдэнэбат

Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч прокурор, төрийн хууль цаазын шадар зөвлөх Г.Амгаланбаатар

Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, тамгын газрын дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Ц.Арвинбуудай.

Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Б.Жаргалсайхан

Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх О.Алтангэрэл

Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, шүүхэд төрийг төлөөлөх хэлтсийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Э.Амарбат

Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Ж.Отгонбаяр

Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, хяналт, шалгалт, дотоод аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх М.Оюундэлгэр

Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, тусгай хяналтын хэлтсийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Д.Дагвасүрэн

Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, гэмт хэрэг, зөрчлийн бүртгэл, дүн шинжилгээний төвийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Б.Бат-Орших

Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, сургалт судалгааны төвийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх М.Гантулга