Улсын Их Хурлын тамгын газар

УИХ-ын тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Цэдэвийн Цолмон

Хууль, эрх зүйн хэлтэс
Дотоод аудитын алба
Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс
Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс
Гадаад харилцааны хэлтэс
Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс
Мэдээллийн технологийн хэлтэс
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс