Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ.

/Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин есдүгээр зүйлийн 3, 4 дэх хэсэг/


2019 оны 11-р сарын байдлаар:

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Энхээгийн Батбаяр

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Лхүндэвийн Атарцэцэг

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Володягийн Оюумаа


2019 оны 03-р сарын байдлаар:

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Нанзаддоржийн Лүндэндорж

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Оросоогийн Зандраа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Дашзэвэгийн Эрдэнэчулуун

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Пүрэвсүрэнгийн Батсайхан

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Володягийн Оюумаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Энхээгийн Батбаяр