Үндсэн хуулийн цэц

“Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц бол Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг магадлан шийдвэрлэх бүрэн эрх бүхий байгууллага мөн”

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жаран дөрөвдүгээр зүйлийн нэг


2019 оны 12-р сарын байдлаар

Үндсэн хуулийн цэцийн дарга Намжилын Чинбат

2018 оны 12-р сарын байдлаар

Үндсэн хуулийн цэцийн дарга Доржийн Одбаяр

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Намжилын Чинбат

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Дондовын Ганзориг

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Дамдинсүрэнгийн Солонго

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Шарын Цогтоо

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Шилагарьдын Солонго

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Батсүхийн Буяндэлгэр

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Цагааны Нанзаддорж

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Гомбожавын Туулхүү