Үндэсний статистикийн хороо

Дарга Аюушийн Ариунзаяа

Тамгын газрын дарга Ч.Цэвэгдорж

Үндэсний тооцоо, шинжилгээ, судалгааны газрын дарга А.Дэмбэрэл


Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга Б.Бат-Эрдэнэ

УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх Ж.Батсайхан

Монголбанкны дэд ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн

Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Наранцогт

Үндэсний хөгжлийн газрын дарга Б.Баярсайхан

Шинжлэх ухааны академийн Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Г.Чулуунбаатар