Цаг уур, орчны шинжилгээний газар

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг


2019 оны 12-р сарын байдлаар

Дарга Сэвжидийн Энхтүвшин

Дэд дарга Батаагийн Баттулга

Улсын сүлжээ, уур амьсгалын үйлчилгээний хэлтсийн дарга Д.Уламбаяр

Урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Л.Оюунжаргал

Орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга Ж.Батбаяр

Санхүү, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Эрдэнэмөнх

Архив, мэдээллийн сангийн хэлтсийн дарга М.Эрдэнэтуяа


Салбар байгуулллагууд: 

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Захирал Г.Сарантуяа

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны хэлтэс

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн хэлтэс

Зайнаас тандан судлалын хэлтэс

Цаг уурын холбоо, мэдээллийн хэлтэс

Уур амьсгалын өөрчлөлт нөөцийн судалгааны хэлтэс

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгааны хэлтэс

Гадаргын усны судалгааны хэлтэс


Байгаль орчны хэмжилзүйн төв лаборатори


Нислэгийн цаг уурын төв


Орон нутаг дахь байгууллагууд