Гадаад харилцааны яам

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Сайд Д.Цогтбаатар

Дэд сайд Б.Батцэцэг

Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэн


Бодлого, төлөвлөлтийн газар (орчуулгын албатай)

Дарга Ш.Одонбаатар


Хөрш орнуудын газар

Дарга Т.Жанабазар


Европын газар

Дарга М.Цэнгэг


Ази, Номхон далайн орнуудын газар

Дарга Э.Сарантогос


Америк, Ойрхи Дорнод, Африкийн газар

Дарга Д.Гансүх


Олон талт хамтын ажиллагааны газар

Дарга А.Төмөр


Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газар

Дарга В.Энхболд


Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Дарга Н.Анхбаяр


Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газар

Дарга А.Төмөр


Консулын газар

Дарга Я.Ариунболд


Гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газар

Дарга Х.Мандахцэцэг


Дипломат ёслолын газар

Дарга Ц.Мөнх-Өлзий


Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Дарга Б.Баярсайхан