Тагнуулын ерөнхий газар

Тагнуулын ерөнхий газар нь тагнуулын байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, үндэсний аюулгүй байдлыг тагнуулын аргаар хангах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилго бүхий Засгийн газрын тохируулагч агентлаг юм


Дарга, хурандаа Доржпаламын Гэрэл

Дэд дарга, хурандаа Баттөмөрийн Энхсүх