Үндэсний хөгжлийн газар

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг


Дарга Банзрагчийн Баярсайхан
Дэд дарга Н.Нацагням
Даргын туслах С.Эрдэнэчимэг


Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Хэлтсийн дарга Ж.Должинсүрэн
Ахлах мэргэжилтэн Ц.Мядагмаа
Мэргэжилтэн С.Сюзанна
Мэргэжилтэн С.Намуужин
Мэргэжилтэн Р.Сийлэн
Мэргэжилтэн Г.Онон


Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Д.Эрдэнэбаяр
Зөвлөх С.Намжилмаа
Ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхжаргал
Мэргэжилтэн Д.Энхтуяа
Мэргэжилтэн Д.Сугар
Мэргэжилтэн Д.Мөнхсайхан
Мэргэжилтэн М.Сарантуяа
Мэргэжилтэн А.Нармандах


Судалгаа, шинжилгээний алба

Албаны дарга А.Мөнхболд
Мэргэжилтэн Б.Түмэндэлгэр
Мэргэжилтэн Т.Төгсбилгүүн
Мэргэжилтэн Э.Ган-Эрдэнэ


Хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлогын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Л.Мөнбат
Ахлах мэргэжилтэн Н.Дашдэмбэрэл
Мэргэжилтэн Д.Танан
Мэргэжилтэн Б.Алимаа
Мэргэжилтэн Б.Сувд-Эрдэнэ


Концесс, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн алба

Албаны дарга О.Мөнхтөр
Ахлах мэргэжилтэн Г.Содбаяр
Ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхтэгш
Мэргэжилтэн М.Мандах
Мэргэжилтэн Б.Пүрэвсүрэн


Бүртгэл, мэдээлэл, сурталчилгааны хэлтэс

Хэлтсийн дарга Б.Цэнд-Аюуш
Ахлах мэргэжилтэн С.Ундрах
Ахлах мэргэжилтэн Д.Цэцэгмаа
Мэргэжилтэн Б.Ундрах
Мэргэжилтэн Ж.Уранзаяа
Мэргэжилтэн Б.Төгөлдөр


Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Н.Орхон
Ахлах нягтлан бодогч М.Бямбахишиг
Мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэн Д.Отгонбаатар
Мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэн Г.Дэлгэрмаа
Архив, бичиг хэрэг М.Сувданчимэг
Архив, бичиг хэрэг Б.Шинэбаяр
Мэргэжилтэн М.Тэмүүжин
Мэргэжилтэн О.Ичинхорлоо


Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын алба

Албаны дарга Л.Оюунчимэг
Ахлах мэргэжилтэн П.Цолмон
Мэргэжилтэн Э.Лхамгэрэл
Мэргэжилтэн Ч.Нарангэрэл