Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд дарга Гунгаагийн Баясгалан

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга Ургамалын Бямбасүрэн

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга Бат-Өлзийн Бат-Эрдэнэ


2019 оны 3-р сарын байдлаар дараах мэдээлэл шинэчлэгдээгүй байна

Ерөнхий сайдын ажлын алба

1. ЕС-ын ахлах зөвлөх Б.Энх-Амгалан
2. ЕС-ын ахлах зөвлөх Н.Энхбаяр
3 ЕС-ийн зөвлөх Б.Мөнхжин
4. ЕС-ийн зөвлөх А.Үйлстөгөлдөр
5. ЕС-ийн зөвлөх Л.Алтангэрэл
6. Засгийн газрын Референт Г.Анхбаяр
7. Засгийн газрын Референт Г.Гандөл
8. Шинжээч Б.Төрбат
9. Шинжээч Ө.Мөнгөнцэцэг
10. Шинжээч М.Цэрэнжүрмэд
11. Туслах С.Лүндэг

Эх сурвалж: http://cabinet.gov.mn/cv.php?d=11


2019 оны 3-р сарын байдлаар дараах мэдээлэл шинэчлэгдээгүй байна

Шадар сайдын ажлын алба

1. Ахлах зөвлөх Б.Энх-Амгалан
2. Зөвлөх Л.Алтангэрэл
3. Зөвлөх Л.Саянаа
4. Зөвлөх О.Эрдэнэчимэг
5. Зөвлөх Б.Энхцэцэг
6. Зөвлөх С.Янжинсүрэн
7. Шинжээч У.Нандинтуул
8. Шинжээч Ж.Батзаяа
9. Туслах Н.Нарантуяа

Эх сурвалж: http://cabinet.gov.mn/cv.php?d=12