Татварын ерөнхий газар

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг


Дарга Батжаргалын Заяабал

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Л.Нэргүй

Татварын орлогын газар

Татварын удирдлага, хамтын ажиллагааны газар

Татвар төлөгчтэй харилцах газар

Татварын хяналт, шалгалт арга зүйн газар

Дотоод аудитын газар

Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс

Хуулийн хэрэгжилтийг хангах газар

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Мэдээлэл, Технологи статистикийн төв

Сургалтын төв

Татварын үйлчилгээний төв

Аймгийн татварын хэлтэс

Нийслэл, дүүргийн татварын газар, хэлтэс