Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам


БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Сайд Содномын Чинзориг

Дэд сайд Санжаагийн Мөнгөнчимэг

Төрийн нарийн бичгийн дарга Гомбосүрэнгийн Өнөрбаяр


Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Б.Эрдэнэбаяр

Сайдын зөвлөх Т.Тэлмэн

Сайдын туслах З.Болд

Дэд сайдын туслах З.Маргад

Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах Г.Пүрэвбат

Хүний нөөц, салбар зөвлөл, төрийн алба хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Энхтуяа

Салбарын хүний нөөц, сургалт хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Энхзаяа

Шагнал урамшуулал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Цэцэгжаргал

Архив, цахим мэдээлэл, номын сан хариуцсан мэргэжилтэн Д.Бат-Эрдэнэ

Нийтлэг үйлчилгээ, зохион байгуулалт, яамны арга хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Бадамханд

УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн Д.Ганчимэг

Бичиг хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оюунбилэг

Өргөдөл гомдлын барагдуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Я.Насанжаргал


Хуулийн хэлтсийн дарга Б.Амаржаргал

Хуулийн мэргэжилтэн Д.Ренчиндорж

Хуулийн мэргэжилтэн Б.Энхцэцэг


Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Ц.Арилдийпүрэв

Хөгжлийн байгууллагууд хариуцсан мэргэжилтэн Х.Номин-Эрдэнэ

НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд, олон улсын конвенци, зөвлөмжийн хэрэгжилт, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нямсувд

Хоёр талт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Х.Болорцэцэг

Гадаад хамтын ажиллагаа, тайлан мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн Х.Асыл


Санхүүгийн хэлтсийн дарга Р.Очбадрах

Ерөнхий нягтлан бодогч, тайлан нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Эрдэнэтөгс

Төрийн сангийн гүйлгээ хянан баталгаажуулах мэргэжилтэн Ц.Долгоржав

Төрийн сангийн гүйлгээ хүлээн авах мэргэжилтэн П.Нандин-Эрдэнэ

Хэвлэлийн ахлах төлөөлөгч Г.Лхагвадорж

Хэвлэлийн төлөөлөгч Б.Ганбилэг

Дизайн хариуцсан хэвлэлийн төлөөлөгч Э.Очгэрэл


Бодлого, төлөвлөлтийн газар

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга Л.Мөнхзул

Нийгмийн хамгааллын хэлтсийн дарга Г.Банзрагч

Эрүүл мэндийн даатгалын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн А.Хишигбаяр

Нийгмийн халамжийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ю.Отгонбилэг

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Гэрэлтуяа

Нийгмийн ажлын арга зүй, өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Д.Чинмандах

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шинэчлэлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гэрэлсайхан

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэлтсийн дарга С.Дамбий

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын стратеги, хууль тогтоомж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Үржинбадам

Хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсролын бүртгэл, статистик тооцоолол, төлөвлөлт, аргазүй хариуцсан мэргэжилтэн Н.Эрдэнэгэрэл

Мэргэжлийн боловсролын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Итгэлмаа

Хөдөлмөр эрхлэлт, салбар дундын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Г.Анар

Салбарын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн төсвийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Чимэдгаваа

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын үйл ажиллагааны төсвийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн З.Оюунтуяа

Салбарын төсвийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Алтанцэцэг

Хөдөлмөрийн салбарын үйл ажиллагааны төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Батцэцэг

Гэрээт ажилтан Ч.Төмөрбаатар


Хүн амын хөгжлийн газар

Хүн амын хөгжлийн газрын дарга С.Тунгалагтамир

Хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Н.Баярмаа

Ахмад настан, насжилтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Алтайхүү

Залуучууд, өсвөр үеийнхний эрх, хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэн

Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Шийлэгпүрэв

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хэлтсийн дарга С.Рэгзэн

Гэрээт ажилтан Б.Болороо

ХБИ-ийн сэргээн засал, хамран сургалт,нийгмийн орлцоог дэмжих асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Ганболд

ХБИ-ийн салбар дундын бодлого зохицуулалт, мэдээллийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Мөнгөнцэцэг

ХБИ-ийн салбар дундын хөдөлмөр эрхлэлт, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн З.Мөнгөнцоож

Жендерийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Эрдэнэчимэг

Жендэрийн ажлын албаны Салбар дундын зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Ган-Оюун

Жендэрийн ажлын албаны Салбар дундын зохицуулалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн С.Батцэцэг

Жендэрийн ажлын албаны Төсөл хөтөлбөр, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн О.Буянаа

Жендэрийн ажлын албаны Төлөвлөлт хуулийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Х.Цэнджав

Канадын сайн дурын ажилтан М.Эмили

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын төв комиссын нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд нарийн бичгийн дарга Х.Мөнхзул

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын төв комиссын боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Уянга

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Р.Нэнсэндэн


Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Газрын дарга Ц.Амартөгс

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого зохицуулалт, нийгмийн түншлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Хадхүү

Гадаадаас ажиллах хүч авах, ажиллах хүчний тооцоолол, хувь хэмжээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн П.Хишигжаргал

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хууль тогтоомж, хоёр талт гэрээ, хэлэлцээр хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Мөнхцэцэг

Ажиллах хүч гадаадад гаргах бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Цогзолмаа

Хөдөлмөрийн зах зээлийн зохицуулалт, дэмжих арга хэмжээ хариуцсан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Норжмаа

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний жишиг хэм хэмжээ хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Цэрэнбат

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Л.Түмэнжаргал

Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалт, мэдээлэл,дүн шижилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Батмөнх

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Цэвэлмаа

Бичил бизнес, өрхийн аж ахуйн дэмжлэг, жижиг зээл, түншлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Нямдэмбэрэл

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хэлтсийн дарга А.Халиунаа

Салбарын инноваци, суурь судалгаа, түншлэл, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын агуулга, стандартын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Адилбиш

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын мэдээлэл, хүний болон байгууллагын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Байгалмаа

Мэргэжлийн боловсролын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, чанарын баталгаажилт, магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Отгонмягмар


Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Газрын дарга Б.Алимаа

Хувийн хэвшлийн цалин хөлс, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхтогтох

Төрийн албан хаагчдын ангилал, зэрэглэл хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Алтантуяа

Цалин хөлсний бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Хишигням

Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цэрэнханд

Хөдөлмөрийн норм, норматив, бүтээмж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Чинзориг

Нийгмийн түншлэл, бүлгүүдийн хөдөлмөрийн харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Сүрэнхорол

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтсийн дарга З.Бауыржан

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Эрдэнэ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, үндэсний хороо, салбар зөвлөл хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нарангарав

Хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн Х.Батсайхан

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа, статистик хариуцсан мэргэжилтэн Г.Энхмаа


Нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Нийгмийн хамгааллын БХЗГ-ын дарга Б.Ундрал

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Батжаргал

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Ренчинханд

Эрүүл мэндийн даатгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Орхон

Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр, үйлдвэрийн осол, ажилгүйдлийн даатгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Ундрам

Нийгмийн даатгалын сангуудын тооцоолол хариуцсан мэргэжилтэн Г.Наранбаяр

Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн М.Балжирцогт

Нийгмийн хамгааллын хэлтсийн дарга М.Цогтбаатар

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Алтантулга

Зорилтот бүлэг, ахмадын нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Майчимэг

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний стандарт, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Адъяадорж


Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Газрын дарга Ц.Мөнхзул

Яам, харьяа байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах – мэргэжилтэн Ч.Эрдэнэчимэг

Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Сүрбадрах

Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн М.Энх-Отгон

Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Батсуурь

Нийгмийн халамжийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн М.Билгүүн

Хүн амын хөгжлийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Батчимэг

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Олзвой

Нийгмийн даатгалын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Тэмүүжин

Салбарын мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар

Мэдээллийн сүлжээ, цахим хуудас, компьютер, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Түмэнбаяр

Хяналтын инженер Д.Батсайхан

Аудитор Н.Баасанням

Аудитор Б.Баттөмөр


 

Санал, сэтгэгдэл, тайлбар, баримт, мэдээлэл

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s