Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

1. Дарга Н.Цагаанхүү
2. Дэд дарга Д.Энхсайхан
3. Дэд дарга Г.Сугарбат


ТАМГЫН ГАЗАР
4. Тамгын газрын дарга Ч.Энхбат

Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс
5. Хэлтсийн дарга Л.Санжрагчаа
6. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн М.Нармандах
7. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Нарантуяа
8. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батбаатар
9. Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Болор-Эрдэнэ
10. Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Дэлгэрмаа
11. Албан бичиг хариуцсан ажилтан Б.Саранбямба
12. Архив, бичиг хэргийн ажилтан Б.Саруул
13. Газрын даргын туслах Ц.Заяа

Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
14. Хэлтсийн дарга Б.Оюунтуяа
15. Эдийн засагч Т.Лхамжав
16. Нягтлан бодогч М.Цэнд-Аюуш
17. Ахлах нягтлан бодогч, эдийн засагч С.Бадамцэцэг
18. Цалингийн нягтлан бодогч М.Нарангэрэл
19. Нярав Ж.Энхтуяа
20. Хангамж үйлчилгээ, авто машин, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн Н.Баярмаа

Хууль зүй, мониторингийн хэлтэс
21. Хэлтсийн дарга
22. Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн И.Мөнхбаяр
23. Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Отгонжаргал
24. Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Энхбаяр
25. Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Отгон
26. Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Бадамханд
27. Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Болормаа
28. Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Бумаажав
29. Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Чинбаяр

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс
30. Хэлтсийн дарга Н.Эрдэнэсүх
31. Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Гантуяа
32. Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Хулан
33. Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Э.Бямбацэцэг
34. Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Т.Балжинням


ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР
35. Газрын дарга

Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс
36. Хэлтсийн дарга С.Энхмандах
37. Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Түмэндэмбэрэл
38. Эрсдэлийн үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Хулан
39. Эрсдэлийн гүйцэтгэлийн удирдлага хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ундрах
40. Тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн М.Дэлгэрмөрөн
41. Стратеги, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Доржханд


ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ТУСГАЙ ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
42. Газрын дарга Л.Төгсбаяр

Хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс
43. Хэлтсийн дарга Г.Эрдэнэтөгс
44. Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Бямбасүрэн
45. Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Баяраа
46. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Мөнхтуул
47. Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батцэнгэл

Нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс
48. Хэлтсийн дарга П.Хорлоо
49. Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч П.Батжаргал

Тусгай хяналтын хэлтэс
50. Хэлтсийн дарга Ж.Одхүү


ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
51. Газрын дарга С.Сүнчин

Эрүүл мэндийн хяналтын хэлтэс
52. Хэлтсийн дарга Д.Баярболд
53. Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Баярмаа
54. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баясгалан
55. Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Хонгорзул
56. Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч Н.Долгорсүрэн
57. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батдулам
58. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Гантулга
59. Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Оюунцэцэг
60. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Гэрэлмаа
61. Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Отгонцэцэг

Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтэс
62. Хэлтсийн дарга М.Нямсүрэн
63. Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Эрдэнэчулуун
64. Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Өнөржаргал
65. Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батсүх
66. Соёлын хяналтын улсын байцаагч Д.Отгонбаяр


ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
67. Газрын дарга Ч.Энх-Амгалан

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хяналтын хэлтэс
68. Хэлтсийн дарга
69. Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Ургамал
70. Стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Я.Батцагаан
71. Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батчимэг
72. Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Түмэнжаргал

Хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс
73. Хэлтсийн дарга Д.Батжаргал
74. Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч К.Зураш
75. Мал үржлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батмөнх
76. Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Ганхуяг
77. Таримал ургамлын үрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Цэрэндулам
78. Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Туяа


ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
79. Газрын дарга

Экспорт, импортын зохицуулалтын хэлтэс
80. Хэлтсийн дарга Б.Хосбаяр
81. Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч В.Сүрэнцэцэг
82. Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Оюунцэцэг
83. Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Энхтайван
84. Улсын ахлах байцаагч Г.Ганзаяа
85. Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Төмөрбаатар

Хорио цээр, стандартын хяналтын хэлтэс
86. Хэлтсийн дарга
87. Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Элдэв-Очир
88. Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Бүрэнтөгс
89. Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Э.Уламбаатар
90. Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Довчинсүрэн
91. Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч Э.Солонгоо
92. Стандарт чанар (Эм биобэлдмэл)-ын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Энхтуяа


БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
93. Газрын дарга Н.Батбаяр

Байгаль орчны хяналтын хэлтэс
94. Хэлтсийн дарга Д.Цэрэндаш
95. Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Нямдаваа
96. Байгаль орчны, газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Бямбадулам
97. Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Нямжав
98. Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч У.Өлзийцэцэг
99. Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Нарантуяа

Геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтэс
100. Хэлтсийн дарга С.Батмөнх-Эрдэнэ
101. Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Цэвээнравдан
102. Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Мөнхцэцэг
103. Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Д.Сансардарьмаа
104. Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Д.Наранцацрал
105. Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Бүүвэйжаргал
106. Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Б.Батбаатар


ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
107. Газрын дарга Б.Мөнхтогтох

Цөмийн хяналтын хэлтэс
108. Хэлтсийн дарга Б.Батгэрэл
109. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Л.Нарантуяа
110. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Н.Од-Эрдэнэ

Цацрагийн хяналтын хэлтэс
111. Хэлтсийн дарга З.Отгон
112. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Ариунболор
113. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Байгаль
114. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Б.Бямбацогт
115. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч И.Ариунсайхан
116. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Ц.Өсөхбаяр
117. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Г.Долгормаа


ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
118. Газрын дарга Д.Жаргал

Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс
119. Хэлтсийн дарга
120. Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Уранчимэг
121. Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Санжмятав
122. Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Г.Оюунтунгалаг
123. Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Ганбаатар
124. Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Ганчимэг
125. Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Д.Ганчимэг
126. Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Э.Алтансүх
.
Эрчим хүч, хэмжил зүйн хяналтын хэлтэс
127. Хэлтсийн дарга А.Бямбадорж
128. Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Мөнхсайхан
129. Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Эрхэмбаяр
130. Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч Д.Жаргалсайхан

Зам, тээвэр, холбоо мэдээллийн хяналтын хэлтэс
131. Хэлтсийн дарга Ш.Гэрэлт-Од
132. Харилцаа, холбооны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Бүрэнжаргал
133. Тээвэр (авто, усан зам)-ийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Х.Саранцэцэг
134. Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Буйдан
135. Шинжээч Д.Амгаланбаатар
136. Шинжээч Б.Болд-Эрдэнэ