Стандарт, хэмжил зүйн газар

2019 оны байдлаар

Дарга Б.Билгүүн

Дэд дарга

Стратегийн бодлого, төлөвлөлт, дотоод аудитын газрын дарга Б.Ууганбаяр

Тамгын газрын дарга Б.Эрдэнзул

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газрын дарга Г.Өнөржаргал

Итгэмжлэлийн газрын дарга С.Ганцэцэг

Үнэт металлын сорьцын хяналтын газрын дарга Д.Бэхбат

Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын дарга В.Ганзориг

Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн дарга Д.Дамбасүрэн

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалтын газрын дарга А.Галбаатар

Стандартын мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төвийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ч.Хатанбаатар