Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, өрсөлдөөний бодлогыг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх, аж ахуй эрхлэгч, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага мөн.

Өрсөлдөөний тухай хууль


Дарга Б.Лхагва

Дэд дарга, орон тооны гишүүн С.Цогтгэрэл

Дэд дарга, орон тооны гишүүн Н.Бямбадорж